Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Завод за трансфузију крви Ниш располаже пословном зградом у улици Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 у вредности од 48.645.317.01 динара.
Према попису  на дан 31.12.2018.године Завод располаже покретном имовином набавне вредности и то:
- Опрема за копнени саобраћај 15.918.329,40 динара
- Медицинска  и лабораторијска опрема  83.451.844,93  динара
- Административна опрема 13.081.652,49 динара
- Опрема за заштиту животне средине 32.562,40 динара
- Остале покретнине и опрема 1.997.918,27 динара

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media