Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

На основу  Правилника о канцеларијском и архивском пословању Завода, предузете су мере одржавања носача информација.
Подаци којима располаже Завод чувају се у архиви Завода, у просторијама Завода за трансфузију крви Ниш код службених лица која раде на предметима, у електронској форми у рачунарима, на ЦД или дискетама и металним орманима.      
             Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, бр. 44/93) од 17.06.1993. године, утврђене су категорије регистратурског материјала који је настао у раду установе и  рокови за чување тог материјала.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media