Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

     Врсте информација које поседује Завод су:
-         документација о имовини Завода
-         документација о средствима рада Завода
-         општи акти Завода
-         појединачни акти из радних односа
-         записници са седница Управног и Надзорног одбора Завода
-         записници са седница стручних органа Завода
-         закључени уговори о пружању услуга
-         документација о јавним набавкама
-         документација (коресподенција ) са надлежним државним органима
-         приговори корисника услуга
-         документација менаџмента квалитета.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media