Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

7. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

У извршавању послова и надлежности Завод поступа у складу са Законом о здравственој заштити и  Законом о трансфузиској медицини
Завод за трансфузију крви Ниш зa сваку календарску  годину сачињава План рада и  доставља исти Институту за јавно здравље Ниш, ради давања мишљења. 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media