Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Завод у складу са делатношћу утврђеном Законом о здравственој заштити, Уредбом о прикупљању крви и Законом о трансфузиолошкој делатности пружа следеће здравствене услуге:           

  • Услуге по упуту изабраног лекара примарне здравствене заштите.
  • Услуге по упутима здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа за лица на стационарном лечењу.
  • Услуге на лични захтев. 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media