Vladan Stojković

košarkaš

 

"Mi sportisti smo veliki humanisti. Često dajem krv jer želim da pomognem drugima koji su u nevolji. Zato daj i ti krv, pomogni drugom u nevolji."

 

 

КОНТАКТИ

Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
18 000 Ниш

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
тел/факс: 018-4533-260, 4533-259
и-мејл: ztknis@medianis.net

 

 

в.д.директора
др мед Весна Кнежевић, спец.трансфузиолог

Помоћник директора за медицинска питања
др мед Светлана Миладиновић, спец.трансфузиолог

Главна сестра Завода
Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 121
и-мејл: glavnasestraztknis@medianis.net

 

Сузана Качар, вмс

Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 105
и-мејл: zoranztk@gmail.com

 

Начелник
др мед Зоран Анђелковић, спец.трансфузиолог

 

одговорни техничар
Маја Спасић

Одељење за прикупљање крви

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 147
и-мејл: infoztknis@medianis.net

 

Шеф одељења
Др мед Предраг Ђорђевић, спец.трансфузиолиог

Служба за клинички трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 107

 

Начелник
др мед Татјана Митровић Јовановић, спец.трансфузиолог

одговорни техничар
Михајло Масловарић

Одељење за терапијске аферезе и примену продуката од крви

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 101

 

Шеф одељења
Др мед Милан Петровић, спец.трансфузиолог

Служба за лабораторијску и другу дијагностику

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 123

 

Начелник
др мед Биљана Николић, спец.трансфузиолог

одговорни техничар
Новица Петровић

Одељење за испитивање поремећаја коагулације.

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 118

 

Шеф одељења
Др мед Слађана Јовановић, спец.трансфузиолог

Служба за обезбеђење и контролу квалитета и информациони систем

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 132
и-мејл: ivasta1@gmail.com

 

Начелник
Др мед Иван Станојевић, спец,трансфузиолог

Одговорни техничар
Срђан Спасић

Одељење за информациони систем

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 130
и-мејл: s.dinulovic@medianis.net

 

Шеф одељења
Слободан Динуловић, дипл.инг.електронике

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 104
и-мејл: planianaliza@transfuzijanis.rs

 

Начелник
Александра Манасијевић, дипл.економиста

Одељење за економско-финансијске послове

Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 110
и-мејл: finansijeztknis@medianis.net

 

Шеф одељења
Жанета Масловарић, дипл.економиста

 

Одељење за правне послове
Тел/факс: 018-4533-106, 4536-882
Локал 122
и-мејл: ztknismilos@gmail.com

 

Самостални службеник за јавне набавке
Милош Илић, дипл правник

 

 

 

                                                 Copyright © 2005 - 2008 pro media