Koja krvna grupa je najpotrebnija?

BAŠ TVOJA!

Rezerve krvi

Sreda 29.11.2023.

(Gde možete dati krv)

Priprema za davanje

Šta raditi:

Šta ne raditi: