Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima

/
/
Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima

Zavod u skladu sa delatnošću utvrđenom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Uredbom o prikupljanju krvi i Zakonom o transfuziološkoj delatnosti pruža sledeće zdravstvene usluge:

  1. Usluge po uputu izabranog lekara primarne zdravstvene zaštite.
  2. Usluge po uputima zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa za lica na stacionarnom lečenju.
  3. Usluge na lični zahtev.