Informacije za pacijente

/
Informacije za pacijente

Neophodna dokumentacija

Prijem pacijenata i trudnica

Prijem pacijenata za odredjivanje oralne antikoagulantne terapije

Isključivo u zakazanom terminu

Izdavanje rezultata

Svakog radnog dana 12:00-19:00h