Lice za zaštitu podataka o ličnosti

/
Lice za zaštitu podataka o ličnosti

ODGOVORNO LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ JE:

Miloš Ilić

Kontakt telefon: 018/4533-106, lokal 122

Email: ztknismilos@gmail.com