Postani davalac

/
Postani davalac

Da li si spreman da spasiš nečiji život?

Postani davalac i pokloni deo sebe nekome kome je to neophodno. Osećaj će biti jedinstven, a uspomene trajne!

Kako izgleda davanje krvi?

Potencijalni davaoci najpre popunjavaju upitnik koji se odnosi na njihovo trenutno zdravstveno stanje i rizična ponašanja, sledi provera nivoa hemoglobina i određivanje krvne grupe za one koji prvi put daju krv, a zatim lekarski pregled i najzad proces samog davanja krvi. Celokupna procedura traje otprilike 15-30 minuta, a količina krvi koja se donira je standardno 450 ml.

Kako izgleda davanje trombocita?

Najpre se vrši laboratorijsko testiranje određenog broja parametara (krvna slika, koagulacioni status, krvna grupa) i utvrđuje se da li ispunjavate hemodinamske kriterijume za doniranje trombocita. Potencijalni davaoci se zatim pozivaju i sledi popunjavanje medicinskog upitnika, lekarski pregled i pristupanje samom davanju. Procedura se izvodi na automatskim aparatima koji iz vaše krvi izdvajaju samo trombocite i malo krvne plazme, a vraćaju ostale ćelijske elemente. Traje otprilike 45- 60 minuta i pritom se izdvaja oko 250 ml krvne plazme u kojoj su trombociti.