Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

O Zavodu za tranfuziju Niš

/
O Zavodu za tranfuziju Niš

Pre 75 godine formirana je služba za transfuziju krvi u Nišu koja je na svom razvojnom putu prošla kroz više faza, od kojih je svaka ostavila tragove na njenu sadašnju fizionomiju.

Rad Zavoda za transfuziju krvi Niš karakteriše kontinuitet u svim delatnostima uz intenzivno osavremenjivanje rada.

Obezbedjivanje potrebnih količina krvi može se postići samo delatnošću dobro organizovane, medjusobno uskladjene i savremeno postavljene službe za transfuziju krvi koja kao takva, u celini dobija realnu mogućnost da odgovori zadacima koji joj se postavljaju, što su sve karakteristike Zavoda za transfuziju krvi Niš.

Zahvaljujući ovakvim karakteristikama, Zavod za transfuziju krvi Niš stiče uslove da prati i primenjuje sva savremena dostignuća u svetskoj transfuziologiji, a to znači da se pacijentu obezbedjuje sve ono što je medicinski, etički i ekonomski najcelishodnije.

Stručni rad Zavoda za transfuziju krvi Niš je pod stalnom kontrolom direktora, načelnika odeljenja i ostalih lekara, što dovodi do visokostručnog rada, a sve usled toga što Niški Zavod ima vrhunske stručnjake u svim oblastima transfuzije.

Zavod intenzivno radi na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi, separiranju krvi, uvodjenju novih analiza koje daju sigurnost primene krvi i krvnih derivata, uvodjenju novih tehnologija u svim oblastima, prenatalnoj zaštiti, HLA tipizaciji, terapijskoj i donorskoj plazmaferezi i citoferezi, ambulantnim i kućnim transfuzijama, kompjuterizaciji procesa rada, uključujući i rad zajedničkih službi, edukaciju svih profila medicinskih radnika i praćenje i učestvovanje u naučno istraživačkim radovima.

Danas je Zavod za transfuziju krvi visokostručna, specijalizovana, savremena institucija.

Razvoj i osavremenjivanje Zavoda i njegov prelazak iz sporedne delatnosti u savremenu, visokospecijalizovanu službu zasnovanu na naučnim osnovama, podrazumeva bezbedno i efikasno lečenje bolesnika u svim granama medicine.