Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Čuvanje nosača informacija

/
/
Čuvanje nosača informacija

Na osnovu Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Zavoda, preduzete su mere održavanja nosača informacija.

Podaci kojima raspolaže Zavod čuvaju se u arhivi Zavoda, u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi Niš kod službenih lica koja rade na predmetima, u elektronskoj formi u računarima, na CD ili disketama i metalnim ormanima.

Uredbom o kategorijama registraturskog materijala s rokovima čuvanja („Službeni glasnik RS“, br. 44/93) od 17.06.1993. godine, utvrđene su kategorije registraturskog materijala koji je nastao u radu ustanove i rokovi za čuvanje tog materijala.