Podaci o sredstvima rada

/
/
Podaci o sredstvima rada

Zavod za transfuziju krvi Niš raspolaže poslovnom zgradom u ulici Bulevar dr Zorana Đinđića br.48 u vrednosti od 52.216.480,37 dinara.

Prema popisu na dan 31.12.2021. godine Zavod raspolaže pokretnom imovinom nabavne vrednosti i to:

  • Oprema za kopneni saobraćaj 15.918.329,40 dinara
  • Medicinska i laboratorijska oprema 90.185.687,57 dinara
  • Administrativna oprema 7.106.760,10 dinara
  • Računarska oprema 5.595.325,00 dinara
  • Elektronska i fotografska oprema 704.908,45 dinara
  • Ostala oprema 762.527,46 dinara