Propisi

Zakonska i podzakonska aktakoja regulišu oblast transfuzije krvi

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl.glasnik RS br. 107/2005, 72/2009 – dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 99/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – dr.zakon)
 • Zakon o transfuziskojmedicini, (Sl.glasnik RS br.40/17)
 • Pravilnik o načinu i postupku čuvanja i dostupnosti dokumentacije u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama, odnosno bolničkim bankama krvi
 • Pravilnik o sistemu praćenja, načinu označavanja i drugim pitanjima od značaja za identifikaciju svakog pojedinačnog uzimanja krvi, odnosno pojedinačne jedinice krvi, kao i o načinu, postupku i sadržaju obrasca za prijavljivanje ozbiljnih neželjenih događaja, odnosno ozbiljnih neželjenih reakcija
 • Pravilnik obližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora za obavljanje transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti
 • Pravilnik o bližim uslovima, standardima i merama za uspostavljanje sistema kvaliteta u obavljanju transfuziološke delatnosti, odnosno određenih poslova transfuziološke delatnosti
 • Pravilnik obližim uslovima za čuvanje, upravljanje i distribuciju krvi i komponenata krvi
 • Pravilnik o načinu i postupku vođenja evidencija u ovlašćenim transfuziološkim ustanovama
 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.glasnik RS br.125 / 2004), član 9
 • Uredba o zdravstvenoj zaštitistanovništva od zaraznih bolesti(Sl.glasnik RS br. 29/2002)
 • Strategija obezbeđivanja adekvatnih količina krvi i produkata od krvi u Republici Srbiji (Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, Beograd, jun 2005. god)
 • Nacionalni standardi – Bezbedna krv za sve u trećem milenijumu (Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije, Beograd , maj 2006)